ABOUT US
 
DIAMONDS & FINE JEWELRY DESIGN
Made to order with premium quality
GIA | HRD | IGI
Shine Your Style
‘Shiny’ is a handcrafted jewelry brand who created unique and finest limited collection. 
Stay elegant and fashionable with our modern design. 
We’ll make you shine your style and never let anyone dull your sparkle.
แบรนด์ ‘Shiny’ โดดเด่นเรื่องจิวเวลรี่ดีไซน์ยูนีคที่ผสมผสาน
ความเป็น Fine Jewelry จนเกิดเป็นชิ้นงานที่สวยแปลกตาสร้างความแตกต่าง
มอบทั้งความหรูหราและมีสไตล์ คงความประณีตด้วยงานแฮนด์คราฟท์โดยช่างฝีมือ
ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียด และใช้วัสดุคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาแล้ว